Prohlášení o ochraně údajů

Děkujeme za Váš zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás budeme podrobně informovat o zacházení s Vašimi údaji.

Přístup k datům a hostování

Naše webové stránky můžete navštívit i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém načtení naší webové stránky však webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který například obsahuje název požadovaného souboru, IP adresu, datum a čas přístupu na naši stránku a množství přenášených dat. Tato přístupová data jsou vyhodnocována výlučně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. Podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. F GDPR toto slouží k ochraně našich oprávněných zájmů pro správnou prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy našeho webu.

Hostingové služby třetích stran

Jako součást zpracování v našem zastoupení poskytovatel třetí strany poskytuje služby hostingu a webové prezentace. To slouží k ochraně našich legitimních zájmů při správné prezentaci naší nabídky, která převažuje v rámci vyvažování zájmů. Veškeré údaje shromážděné v souvislosti s používáním této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých pro tento účel v internetovém obchodě, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na svých serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v zde popsaném rámci.
Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Sběr dat a jejich použití pro zpracování smluv a při otevírání zákaznického účtu

Jestliže nám své osobní údaje sdělíte při zadávání objednávky, při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při zřízení zákaznického účtu, zpracováváme tyto údaje pro účel plnění předmětu smlouvy nebo pro zřízení zákaznického účtu. Které údaje se shromažďují, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Používáme údaje, které jste poskytli v souladu s článkem 6, odst. 1, větou 1 písm. B) GDPR, pro zpracování smluv a zpracování vašich dotazů. Po úplném zpracování předmětu smlouvy nebo smazání Vašeho zákaznického účtu budou Vaše data omezena na další zpracování a budou vymazána po uplynutí doby uchovávání podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo užívat údaje nad rámec tohoto práva, které jsou povoleny zákonem a o kterých Vás informujeme v tomto prohlášení. Smazání účtu zákazníka je možné kdykoliv.

Přenos dat

Aby bylo možné splnit smlouvu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. B GDPR, předáváme Vaše údaje společnosti, která je pověřena dodáním zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb zvolíte v procesu objednávky, předáme údaje o platbě instituci pověřené platbou a popřípadě poskytovatelům platebních služeb. V některých případech si vybraní poskytovatelé platebních služeb sami shromažďují tato data, pokud si vytvoříte účet. V takovém případě se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb s údaji o přístupu během procesu objednávky. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Přenos dat do naší kurýrní služby

Pokud nám dáte svůj souhlas během objednávky, předáme Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli logistických služeb, aby Vás mohl před doručením kontaktovat pro účely dodání zboží. Souhlas můžete kdykoli zrušit odesláním informace do naší společnosti nebo přímo na poskytovatele přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po zrušení budou Vaše údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo na další využití dat, které je povoleno zákonem a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

PPL CZ s.r.o.
Podnikatelská 32
301 00 Plzeň 1

E-mailový zpravodaj a poštovní reklama

E-mailová inzerce bez registrace newsletterů a právo na námitku
Pokud od Vás obdržíme v rámci objednání zboží nebo služeb Vaši emailovou adresu a neobdržíme Váš výslovný nesouhlas, vyhrazujeme si právo podle čl. 7 odst. 3 zasílat Vám emailem nabídky na podobné produkty, které jste právě zakoupili.
Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit a to buď zasláním zprávy, nebo prostřednictvím odkazu, který je k tomuto účelu k dispozici v informačním newsletteru. Po zrušení registrace odstraníme e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo na používání údajů, což je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.
Newsletter zasíláme v rámci zpracování zadáním poskytovateli služeb, kterému předáme Vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel se nachází na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Poštovní reklama a právo na námitku
Dále si vyhrazujeme právo použít Vaše jméno a příjmení i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. posílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v přístupu k reklamě našim zákazníkům v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. F GDPR.

Reklamní zásilky jsou poskytovány poskytovatelem služeb, kterému k tomuto účelu předáváme data. Používáni Vašich dat můžete kdykoliv odvolat na níže uvedených kontaktech. De reclamemailings worden geleverd als onderdeel van een verwerking in onze opdracht door een serviceprovider, waaraan we uw gegevens doorgeven. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Heureka „Ověřeno zákazníky“

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Využití cookies a analýza webu

Na Vašem koncovém zařízení se po vznesení námitky uloží deaktivační cookie. Pokud své cookies smažete, musíte na odkaz kliknout znovu.
Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětlení, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Můžete je najít pro každý prohlížeč pod následujícími odkazy:
Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud tak však učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Google Analytics

Abychom stránky mohli koncipovat dle potřeby a průběžně je optimalizovat, v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR využíváme Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). V této souvislosti se používají pseudonymizované uživatelské profily a soubory cookies. Informace generované pomocí cookies o tom, jak stránku používáte, jako jsou

• typ/verze prohlížeče,
• použitý operační systém,
• odkazovací stránka (předchozí navštívená stránka),
• IP adresa počítače, z něhož stránku otevíráte,
• čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Tyto informace se používají k tomu, aby bylo možné vyhodnotit používání stránek, vytvořit zprávy o aktivitách na webu a poskytovat další služby související s používáním stránek a internetu jako takového pro účely výzkumu trhu a uspořádání těchto stránek tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů. Tyto informace se rovněž předávají třetím stranám, jestliže to požadují zákony nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty, jimiž disponuje. IP adresy jsou anonymizovány, aby je nebylo možné přiřadit (tzv. IP masking).

Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí webové stránky. Ve shromažďování dat, která jsou soubory cookies vytvářena o používání našich stránek (včetně IP adresy), a v jejich následném zpracování společností Google můžete zabránit navíc tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete tento speciální doplněk.

Uloží se tak deaktivační cookies, které znemožní další shromažďování Vašich dat při návštěvě něchto internetových stránek. Deaktivační cookies platí jen při použití téhož prohlížeče a jen pro naše stránky a ukládá se ve Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči cookies smažete, musíte deaktivační cookie nastavit znovu. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete na webové stránce této služby.

Alternativou je tento odkaz, čímž zabráníte budoucímu shromažďování dat pomocí služby Google Analytics na těchto webových stránkách. Na vašem internetovém zařízení je uložen cookie opt-out. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.

Reklama prostřednictvím marketingových sítí

Použití sledování konverzí služby Google AdWords
Tyto webové stránky využívají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google i my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nelze později sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverze souborů cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se mohou dozvědět celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na spravovanou stránku pomocí měření konverzí. Nezískají však informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se z něho odhlásit tím, že soubor cookies pro sledování konverzí společností Google zakážete prostřednictvím svého internetového prohlížeče v sekci Uživatelské nastavení. Pak nebudete součástí statistik sledování konverzí. Ukládání „konverze souborů cookies“ je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoje webové stránky i reklamu. Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání souborů cookie informováni, povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete vyloučit jejich přijetí pro konkrétní situace nebo je zcela vyloučit, nebo i aktivovat jejich automatické vymazání při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies může být omezena funkčnost těchto stránek.

Pluginy sociálních médií

Pluginy Youtube
Do této stránky je začleněn digitální obsah třetích poskytovatelů. Tento obsah dává k dispozici Google Inc. (rovněž „poskytovatel“). Youtube provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).
U videí z Youtube, která jsou do naší stránky začleněna, je aktivováno rozšířené nastavení pro ochranu osobních údajů. Znamená to, že Youtube neshromažďuje a neukládá žádné informace o návštěvnících stránek, činí tak pouze při přehrávání videa. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google uvádějí smysl a rozsah shromažďování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí.

Vaše práva

Vedle práva na odvolání souhlasů, které jste nám poskytli, máte také následující práva, pokud jsou splněny zákonné předpoklady:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo vymazání údajů nebo odvolání daného souhlasu nebo námitky vůči konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo:

elentos s.r.o
Christian Schramek
Smolovská 201
345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká republika
+420 374 446 461

Právo na vznesení námitek

Při splnění předpokladů ve čl. 21 odst. 1 GDPR lze proti zpracování údajů vznášet námitky z důvodů, které plynou ze zvláštní situace subjektu údajů.
Nadřazené obecné právo vznést námitku se vztahuje na všechny účely zpracování uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od speciálního práva vznášet námitky vůči zpracování údajů pro reklamní účely jsme podle GDPR povinni zavést takové obecné právo vznést námitku jen tehdy, když k tomu uvedete důvody nadřazeného významu (např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví). Navíc máte možnost obrátit se na dozorový úřad, do jehož působnosti spadáme, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.