Fotopuzzle a hry - dnes objednáte, zítra zašleme! Truck

Směrnice o ochraně osobních údajů

Záleží nám na tom, abyste fotondo.cz navštěvovali rádi a tuto stránku také s dobrým pocitem doporučovali svým přátelům a známým. Proto je pro nás bezpečí Vašich dat zásadní.

Rozsah a účel použití dat, která jsme obdrželi

Vaše data potřebujeme, abychom mohli splnit přesně to, co jste si objednali. Všechna data, která nám svěříte, pečlivě uložíme a zpracováváme v souladu s příslušnými národními i evropskými předpisy.

Kdykoli chcete, můžete se nás na cokoli zeptat, provést korekturu Vašich dat, zablokovat je nebo je rovnou vymazat. Prosíme, pokud se tak rozhodnete, pošlete nám svůj požadavek písemnou formou.

Garantujeme, že kromě našich partnerů, kteří se podílejí na realizaci Vaší objednávky, se žádná třetí osoba nedozví žádná data vztahující se k Vaší osobě (Vaši adresu nebo e-mailovou adresu), pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. I po partnerech (např. přepravní společnosti, která vám puzzle přiveze domů, a peněžním ústavu, který je pověřen provedením platby) však požadujeme zachování bezpečnosti Vašich údajů a rozsah zprostředkovaných dat omezujeme na nejnutnější minimum.

Pro ochranu svých zájmů si fotondo.cz ponechává právo za účelem kontroly adresy a bonity předat jméno a adresu zákazníka odpovídajícímu poskytovateli služeb. Dbáme však na to, aby Vaše ochrana i tak odpovídala národním a evropským zákonům.

Zavazujeme se také, že Vaše telefonní čísla a čísla faxu, stejně tak jako e-mailové adresy, které nám dáte, využijeme pouze v případě důležitého dotazu týkajícího se Vaší objednávky, případně abychom Vám mohli sdělit důležité informace.

Při přihlášení k odběru newsletteru ukládá fotondo.cz do paměti e-mailovou adresu přihlašovaného za účelem reklamy a průzkumu trhu po celou dobu až do odhlášení se z odběru newsletteru. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme je za účelem vlastního marketingu využívat a zpracovávat resp. obratem přerušíme další zasílání reklamních materiálů. Zadané údaje se v zásadě uchovávají tak dlouho, jak je to nutné v rámci smluvní dohody a při dodržení rozhodného práva; potom fotondo.cz data okamžitě smaže.

Cookies

Jako cookies se označují velmi jednoduchá textová data, která mohou webovou stránku na PC po časově ohraničenou dobu archivovat. Na základě jednoho takového cookie je například možné návštěvníka během jedné návštěvy na stránce po každém kliknutí a také po delší pauze opět poznat.

Skrze cookies ovšem není možné zjistit osobní data. Cookies slouží především k tomu, abyste na stránce – bez předchozího přihlášení - mohli používat osobní funkce. Webová stránka může obecně snímat jen taková cookies, která sama umístila. Jak má být zacházeno s cookies, může být v internetových prohlížečích vámi osobně určeno, resp. nastaveno.

Statistika

Abychom fotondo.cz mohli nepřetržitě zlepšovat, používáme Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. Google Analytics využívá cookies.

Informace generované skrze cookies o Vašem použití této stránky se přenáší na server Google. Data služby Google Analytics jsou proto ukládána mimo oblast našeho vlivu. Použitím této webové stránky prohlašujete, že jste srozuměn se zpracováním vámi spuštěných dat Googlem a to předem popsaným způsobem a k předem jmenovanému účelu.

K tématu ochrana dat u Google Analytics naleznete u Google Analytics další informace v Terms of Service (servisní podmínky) a v Směrnici o datové ochraně.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH